Wpisz wyrażenie

Tags: zmiany w podatkach

Najnowsze wpisy

Polski Ład – zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń

W ramach pakietu „Polski Ład” zmiany nie ominą także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie do 30.000 zł . W efekcie obniżenie podatku ma stałą wysokość 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie). Zmiana drugiego progu podatkowego Podwyższona została kwota limitu pierwszego progu […]

Dodatkowe konsekwencje dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu rzeczywistej wysokości przychodów z pracy – Polski Ład

W ramach pakietu Polski Ład wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników tzn. ograniczenie pracy „na czarno” oraz wypłacania wynagrodzeń „pod stołem”. Konsekwencje podatkowo-składkowe z powyższych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy i będą one następujące: a) w przypadku nielegalnego zatrudnienia pracownika pracodawca będzie musiał doliczyć do swojego […]

Zmiany w leasingu – Polski Ład

Polski Ład to również zmiana przepisów dotyczących opodatkowania wykupu do majątku prywatnego samochodu leasingowanego w działalności gospodarczej. Od 01.01.2022 r. przedsiębiorca, który po wykupie auta z leasingu będzie chciał przenieść je do majątku prywatnego będzie musiał zapłacić podatek VAT od wartości rynkowej pojazdu. Nowe przepisy wydłużają również dotychczas obowiązujący okres, w którym możliwa jest sprzedaż […]

CIT minimalny

Od 2022 r. zacznie obowiązywać minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% podstawy opodatkowania. Dotyczy spółek będących podatnikami CIT oraz podatkowych grup kapitałowych którzy: a) gdy spółka ponosi straty ze źródła innego niż z zysków kapitałowych, albo b) gdy udział dochodu w przychodzie nie przekracza 1% (niski wskaźnik dochodowości) Podstawę […]

Ustrukturyzowana e-faktura

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą nowe ustrukturyzowane e-faktury. Na początku stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie dobrowolne. Od 1 stycznia 2023 r. ustrukturyzowane e-faktury staną się obowiązkowe. Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym, służącym do przekazywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Czyli faktury nadal będą wystawiane w systemie Sprzedawcy a następnie eksportowane do systemu KSeF. Faktura […]