Wpisz wyrażenie

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Rozliczenia podatkowe (KPiR oraz ryczałt)

 • Prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT
 • Optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Sporządzanie rozliczenia rocznego
 • Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym
 • Realizacja przelewów
 • Wystawianie faktur

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz raportów RMUA
 • Obliczanie zaliczek na Podatek dochodowy od pracowników oraz sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
 • Sporządzenie deklaracji do GUS
 • Rozliczanie delegacji i kosztów używania samochodów dla celów prywatnych
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie świadectw pracy

Usługi rachunkowe

 • Opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja dostarczanej dokumentacji
 • Dekretacja - ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księgach
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczań w podatku dochodowym i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT
 • Optymalizacja kosztów oraz przygotowywanie raportów dla Zarządów
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym
 • Realizacja przelewów
 • Wystawianie faktur

Usługi Finansowe

 • pomoc w poszukiwaniu środków finansowych, wsparcie w procesowaniu kredytów i leasingów
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych
 • prognozy oraz business plan
 • deklaracja VAT OSS

Usługi prawne:

 • Zakładanie spółek, w tym sporządzanie umów oraz rejestracja założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • Opracowywanie wewnętrznych regulacji spółek
 • Sporządzanie, analiza i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym
 • Wsparcie w zakresie egzekwowania praw wynikających z umów
 • Sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań
 • Obsługa aportów i przekształcenia podmiotów gospodarczych
 • Likwidacja spółek i działalności gospodarczej

Usługi doradztwa podatkowego

 • Kompleksowa obsługa w zakresie prawa podatkowego i celnego
 • Analiza skutków podatkowych zawieranych umów i transakcji
 • Wsparcie przy kontrolach i postępowaniach podatkowych
 • Sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne

Jeśli zainteresowała Państwa Nasza oferta to zachęcamy do kontaktu z Nami!

KONTAKT