Wpisz wyrażenie

Cennik

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Naszym cennikiem

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Płatnik Vat
 • 180,00 zł - do 15 dokumentów
 • 265,00 zł - od 16 do 35 dokumentów
 • 325,00 zł - od 36 do 55 dokumentów
 • 445,00 zł - od 56 do 90 dokumentów
 • 580,00 zł - od 91 do 140 dokumentów
 • 780,00 zł - od 141 do 200 dokumentów
Podatnik zwolniony z Vat
 • 145,00 zł - do 20 dokumentów,
 • 230,00 zł - od 21 do 40 dokumentów
 • 290,00 zł - od 41 do 60 dokumentów
 • 340,00 zł - od 61 do 100 dokumentów
 • 460,00 zł - od 101 do 150 dokumentów
 • 580,00 zł - od 151 do 200 dokumentów

Księgi Rachunkowe

Płatnik Vat
 • 360,00 zł. - do 5 dokumentów
 • 600,00 zł. - od 6 do 20 dokumentów
 • 840,00 zł. - od 21 do 50 dokumentów
 • 1080,00 zł. - od 51 do 80 dokumentów
 • 1320,00 zł. - od 81 do 110 dokumentów
 • 1560,00 zł. - od 111 do 150 dokumentów
Płatnik zwolniony z Vat
 • 300,00 zł. - do 5 dokumentów
 • 540,00 zł. - od 6 do 20 dokumentów
 • 780,00 zł. - od 21 do 50 dokumentów
 • 1020,00 zł. - od 51 do 100 dokumentów
 • 1200,00 zł. - od 101 do 150 dokumentów

Ryczałt ewidencjonowany

Płatnik Vat
 • 145,00 zł – do 15 dokumentów
 • 220,00 zł – od 16 do 25 dokumentów
 • 265,00 zł - od 26 do 40 dokumentów
 • 315,00 zł - od 41 do 55 dokumentów
 • 360,00 zł - od 56 do 70 dokumentów
 • 480,00 zł - od 71 do 120 dokumentów
 • 600,00 zł - od 121 do 150 dokumentów
Płatnik zwolniony z Vat
 • 120,00 zł – do 20 dokumentów
 • 180,00 zł – od 21 do 30 dokumentów
 • 230,00 zł - od 31 do 50 dokumentów
 • 280,00 zł - od 51 do 70 dokumentów
 • 325,00 zł - od 71 do 100 dokumentów
 • 445,00 zł - od 101 do 130 dokumentów
 • 565,00 zł - od 131 do 150 dokumentów

– powyżej 200 dokumentów każdy dokument 3,50 zł – KPIR

– powyżej 150 dokumentów każdy dokument 3,50 zł – Ryczałt ewidencjonowany

– powyżej 150 dokumentów każdy dokument 6,00 zł – Księgi Rachunkowe

 

50,00 zł za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracownika na umowę o pracę

40,00 zł za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy – 40,00 zł/szt.

Wystawienie faktury za Przedsiębiorcę przez Księgową – 7,00 zł-15,00 zł/szt.

Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze niedostarczeniem dokumentów w wymaganym terminie, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych lub błędnie sporządzonych – 120,00 zł/szt.

Założenie działalności gospodarczej – 200,00 zł, w ramach współpracy – bezpłatnie

Konsultacje rachunkowo – podatkowe – 150,00 zł, w ramach współpracy – bezpłatnie

 

Podane powyżej ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Ceny podane są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom.

Jeśli zainteresowała Państwa Nasza oferta to zachęcamy do kontaktu z Nami!

KONTAKT