Wpisz wyrażenie

AML

 FORMULARZ

 

Klikając w powyższy link/przycisk możesz dokonać anonimowego zgłoszenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez firmy lub osoby współpracujące z naszym biurem.

W myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu(dalej Ustawy), jako instytucja obowiązana Kancelaria rachunkowa Everte Izabela Grobel opracowała i wdrożyła system obsługi zgłoszeń wewnętrznych.

 

Do przesyłania zgłoszeń uprawnione są następujące osoby:

a) Pracownicy Kancelarii rachunkowej Everte

b) Osoby współpracujące z naszą Kancelarią na podstawie zawartych umów

 

Do przesyłania zgłoszeń wykorzystujemy system Formularz Sygnalisty. Zgodnie z przepisami Ustawy w imieniu Everte zgłoszenia wewnętrzne obsługuje firma Fine Data (DAS Rafał Górny) na podstawie zawartej umowy.

Zgłoszenia obsługiwane są zgodnie z przyjętym przez Everte Regulaminem obsługi zgłoszeń wewnętrznych. Regulamin określa zasady postępowania wyjaśniającego, gwarantuje anonimowość i poufność danych osób których zgłoszenie dotyczy jak również gwarantuje brak działań odwetowych skierowanych przeciwko osobie dokonującej zgłoszenia.

 

Więcej informacji o postępowaniu wyjaśniającym w Regulaminie dostępnym w Kancelarii rachunkowej Everte.