Wpisz wyrażenie

Polski Ład – zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń

Polski Ład – zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń

W ramach pakietu „Polski Ład” zmiany nie ominą także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku
Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie do 30.000 zł . W efekcie obniżenie podatku ma stałą wysokość 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie).

Zmiana drugiego progu podatkowego
Podwyższona została kwota limitu pierwszego progu podatkowego. Dochód do kwoty 120 000 zł będzie opodatkowany stawką 17%, powyżej tej kwoty zastosowanie będzie miała stawka 32%.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
Składka zdrowotna (9% podstawy obliczenia) od nowego roku nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

Ulga dla klasy średniej
W przypadku pracowników wprowadzono dodatkową ulgę, której celem jest niwelowanie skutków braku odliczania składki zdrowotnej. Ulga będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
Ulga będzie obliczana zgodnie z poniższymi wzorami:
1. Przychody miesięczne w przedziale 5 701 zł – 8 549 zł
(Przychód miesięczny x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17,
2. Przychody miesięczne w przedziale 5 701 zł – 8 549 zł
(Przychód miesięczny x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

Ulga dla rodzin 4+
W nowym roku wchodzi dodatkowa ulga dla podatników z czwórką dzieci tzw. zerowego PIT. Zwolnione będą przychody podatnika do 85 528 zł rocznie osiągnięte m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenie.
Zwolnienie będzie dotyczyć podatników będących:
-rodzicem,
-opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej (z pewnymi zastrzeżeniami).

Nowe zasady będą obowiązywać dla wynagrodzeń za grudzień 2021 jeżeli ich wypłata nastąpi w 2022 r.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.