Wpisz wyrażenie

Dodatkowe konsekwencje dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu rzeczywistej wysokości przychodów z pracy – Polski Ład

Dodatkowe konsekwencje dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu rzeczywistej wysokości przychodów z pracy – Polski Ład

W ramach pakietu Polski Ład wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników tzn. ograniczenie pracy „na czarno” oraz wypłacania wynagrodzeń „pod stołem”.

Konsekwencje podatkowo-składkowe z powyższych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy i będą one następujące:
a) w przypadku nielegalnego zatrudnienia pracownika pracodawca będzie musiał doliczyć do swojego przychodu kwotę ustalona w poniższy sposób (ilość miesięcy nielegalnego zatrudnienia x minimalne wynagrodzenie + wartość przychodu pracownika. Przychód ten powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.
b) w pozostałych przypadkach (np. niewykazywania części wynagrodzenia) do przychodów będzie doliczana kwota nieujawniona.

Na pracodawcy ciążyć będzie również obowiązek opłacenia w całości składek ZUS.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.