Wpisz wyrażenie

Ustrukturyzowana e-faktura

Ustrukturyzowana e-faktura

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą nowe ustrukturyzowane e-faktury.

Na początku stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie dobrowolne. Od 1 stycznia 2023 r. ustrukturyzowane e-faktury staną się obowiązkowe.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym, służącym do przekazywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Czyli faktury nadal będą wystawiane w systemie Sprzedawcy a następnie eksportowane do systemu KSeF.

Faktura KSeF będzie miała zawartość wynikają z określonego wzorca. Wprowadzona do systemu faktura będzie otrzymywać unikalny numer identyfikacyjny.
Fakturę uznaje się za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF.

e-Faktury będą dostępne dla administracji skarbowej.

W systemie KSeF będzie można wystawiać wszystkie faktury, z wyjątkiem faktur RR oraz faktur proforma.

e-Faktury w systemie KSeF będą przechowywane przez 10 lat.

To sprzedawca będzie decydował czy wystawia faktury z wykorzystaniem KSeF. Nabywca może jedynie wyrazić zgodę (lub nie) na otrzymywanie faktur w ten sposób. Brak zgody nabywcy nie pozbawia sprzedawcy możliwości wystawiania faktury ustrukturyzowanych.

Przed wystawieniem faktury ustrukturyzowanej podatnik będzie miał obowiązek złożenia do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o podmiotach uprawnionych do dostępu do KSeF w zakresie wystawiana faktur.

Dla podmiotów korzystających z KSeF przewidziane są następujące korzyści wynikające ze stosowania faktur ustrukturyzowanych:
– możliwość szybszego zwrotu VAT,
– brak konieczności posiadania dodatkowych dokumentów w przypadku faktur korygujących,
– brak obowiązku wysyłania JPK_FA,
– brak obowiązku wystawiania duplikatów faktur

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.