Wpisz wyrażenie

Aktualności

Najnowsze wpisy

Ustrukturyzowana e-faktura

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą nowe ustrukturyzowane e-faktury. Na początku stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie dobrowolne. Od 1 stycznia 2023 r. ustrukturyzowane e-faktury staną się obowiązkowe. Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym, służącym do przekazywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Czyli faktury nadal będą wystawiane w systemie Sprzedawcy a następnie eksportowane do systemu KSeF. Faktura […]

Obrót bezgotówkowy – Polski Ład

Polski Ład wprowadza zmiany limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami B2B. Obowiązek płatności bezgotówkowych powstaje gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 8.000 zł brutto (było 15.000 zł brutto) W przypadku naruszenia obowiązku płatności bezgotówkowej wydatki nie będą kosztem uzyskania przychodów. Dodatkowo wprowadzone zostaną obowiązkowe płatności bezgotówkowe w transakcjach B2C […]

Podatek dochodowy w działalności gospodarczej- Polski Ład

Od dnia 01.01.2022 r. wchodzi wiele zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego Od 01.01.2021 r. kwota wolna od podatku w wysokości 30.000,00 zł zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według skali podatkowej. Podniesiony zostanie również II […]

Składka zdrowotna – Polski Ład

W 2022 r. zgodnie ze zmianami pakietu ustaw zwanym Polski Ład radykalnie zmieniają się zasady naliczania i opłacania składki zdrowotnej. Zasady opłacania składki zdrowotnej będą uzależnione od formy opodatkowania.   Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. Karta podatkowa –  9% podstawy wymiaru, którą stanowi wynagrodzenie minimalne 3 010 zł tj. 270,90zł Ryczałt od przychodów […]