Wpisz wyrażenie

Spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych

Spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych

Coraz bliżej Święta … Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to szczególny czas również dla pracowników bowiem wielu z nich może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe (prezenty, dodatek pieniężny) od swojego pracodawcy. Coraz bardziej popularne stają się również spotkania wigilijne dla pracowników organizowane przez pracodawców.
W związku z tym powstaje pytanie, czy uczestnictwo w firmowej wigilii oraz prezent od pracodawcy jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Udział w spotkaniu wigilijnym

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. określił, które nieodpłatne świadczenia pracownicze są opodatkowane. Według wyroku TK przychodem pracownika jest nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik skorzystał wyłącznie z własnej woli i zostało ono udzielone w jego interesie. Świadczenie to ma wymierną wartość pieniężną oraz jest skierowane do indywidualnego pracownika.
Powyższych warunków nie spełnia udział pracownika w wigilii firmowej zorganizowanej przez pracodawcę. Nieodpłatne świadczenie w postaci wigilii firmowej jest dokonywane w interesie firmy – pozwala zadbać o integrację. Pracownik z jego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści. Również argumentem za tym, że uczestnictwo w wigilii firmowej nie stanowi przychodu pracownika, jest fakt, że świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika zatem nie można przypisać mu konkretnej kwoty przychodu jaki domniemanie uzyskał.
W związku z powyższym udział pracownika w świątecznej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika. Pracodawca zatem nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

 

Prezenty świąteczne z podatkiem, czy bez?

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie przekazanych na rzecz pracowników prezentów bożonarodzeniowych ze środków obrotowych firmy wówczas pracownik zobowiązany będzie do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i składek społecznych niezależnie od jej wartości. Pracownik nie robi tego jednak samodzielnie. To pracodawca zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca, który utworzył w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansuje zakupione prezenty ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Wartość prezentu może po stronie pracownika pozostać zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest z podatku do pewnej kwoty (Zwolnienie z PIT do 1.000 zł. W okresie od 2020 roku do końca 2023 r. w związku ze stanem epidemii kwota ta wynosi 2.000 zł ).