Wpisz wyrażenie

Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 (9) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kompleksowy wzór oświadczenia jest odpowiedzią na zmiany Polskiego Ładu, jakie weszły w życie w lipcu 2022 roku. Nowy PIT-2 będą mogli złożyć zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, osoby na kontraktach menedżerskich oraz pracownicy. W tym jednym formularzu można złożyć pięć oświadczeń i trzy wnioski.

Nowy druk PIT-2 (9) pozwala podatnikowi dokonać oświadczenia w części C,D, E, F,G w zakresie:

1. Stosowania pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek.

 • Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.
 • W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:
  a) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek- 300 zł miesięcznie
  b) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek- 150 zł miesięcznie
  c) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek- 100 zł miesięcznie

2. Zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

3. Spełnienia warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu .

 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę )

4. Spełnienia warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów.

 • ulga na powrót: Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót.
 • ulga dla rodzin 4+: rodzic przy tej uldze rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.
 • ulga dla seniorów: Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do ok. 85,5 tys.

 

Druk PIT-2 (9) w części H, I, J umożliwia podatnikowi złożenie wniosku:

1. o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,

Ważne dla osób do 26 roku życia, którzy osiągają przychody dochody z kilku tytułów by na koniec roku nie musieli dopłacać podatku – Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

2. o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,

3. o nie pobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Dodatkowo informujemy, że podatnicy, którzy złożyli już PIT-2 i w 2023 r. nic się nie zmieni w ich sytuacji w porównaniu do 2022 r. lub nie chcą korzystać z ulg (np. dla rodzin 4+, pracujących seniorów) już przy zaliczkach, nie muszą nic robić. Złożone wcześniej formularze PIT-2 zachowują ważność. Ulgi takim osobom nie przepadną – uwzględnią je przy składaniu zeznania rocznego.