Wpisz wyrażenie

Prowadzenie działalności w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Prowadzenie działalności w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Pierwszym wyborem na miejsce wykonywania działalności gospodarczej zazwyczaj jest mieszkanie przedsiębiorcy. Ma to swoje plusy, ale nie można zapominać o kwestiach podatkowych. Sprawdź co przepisy mówią o firmie w domu.

 

Jak siedziba firmy w domu wpływa na podatki?

Wydatki związane z lokalem, w którym firma ma siedzibę, można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Nie oznacza to jednak, że zamienienie mieszkania na biuro pozwoli za każdym razem wrzucić wszystkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkania w koszty działalności. W tym wypadku ważny jest stan faktyczny.

Jeśli cały lokal służy wyłączenie na potrzeby działalności, to wtedy można odliczać wszystkie ponoszone wydatki. Ale jeśli na prowadzenie firmy wykorzystywana jest jedynie część mieszkania, to koszty trzeba liczyć proporcjonalnie do powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy przy tym unikać podkoloryzowania rzeczywistości. W razie kontroli skarbówka łatwo może stwierdzić, że lokal jest wykorzystywany również na cele mieszkalne, a w tym wypadku nie można wszystkich wydatków na lokal kwalifikować jako koszty firmowe.

 

Działalność gospodarcza w domu a podatek od nieruchomości

Wykorzystanie lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą wiąże się z wyższym podatkiem od nieruchomości. Będzie to dotyczyć części zajętych na prowadzenie działalności. Wobec tego warto dokładnie określić, w których częściach mieszkania prowadzona jest działalność. Częstą praktyką jest przeznaczenie jednego pokoju na wszelkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji wyższy podatek będzie dotyczyć jedynie tego pomieszczenia według jego powierzchni użytkowej.

W przypadku wydzielenia w mieszkaniu jednego pomieszczenia na prowadzenie działalności do kosztów firmowych można zaliczyć podwyższony podatek od nieruchomości płacony za to pomieszczenie. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również czynsz, ale tylko w takim zakresie, w jakim dotyczy pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie biznesu. Najłatwiej skorzystać z proporcji, jaką będzie stanowić powierzchnia tego pomieszczenia w stosunku do powierzchni całego mieszkania.

 

Maksymalna stawka podatku za firmę w lokalu mieszkalnym

Stawki podatku od nieruchomości kształtują gminy. Jednak nie mogą tego robić w dowolny sposób. Co do zasady, podatek od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest jednym z najniższych. Inaczej ma się rzecz ze stawką podatku od lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym wypadku wysokość podatku znajduje się na drugim biegunie stawek podatku od nieruchomości.

Maksymalne stawki podatku zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Maksymalna stawka podatku za nieruchomości mieszkaniowe wynosi 1 zł za m2. Natomiast nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na maksymalnym poziomie wynoszącym 28,78 zł za m2.