Wpisz wyrażenie

JPK-CIT nowe obowiązki od 2025 roku

JPK-CIT nowe obowiązki od 2025 roku

Obowiązek wysyłki pliku JPK CIT został wprowadzony przez Polski Ład. Sprawdź, których przedsiębiorców to dotyczy i od kiedy wchodzą w życie nowe obowiązki dla podatników CIT.

Harmonogram wprowadzenia JPK CIT

To, kiedy dla poszczególnych przedsiębiorców wejdzie w życie obowiązek przysyłania pliku JPK CIT , zależy od 2 czynników. Pierwszym z nich są przychody, a drugim status czynnego podatnika VAT. Nowe obowiązki dla podatników CIT zaczną obowiązywać w następujących terminach:

  • dane za 2025 rok dla podatników CIT przekraczających w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro przychodu,
  • dane za 2026 rok dla podatników CIT i podatników PIT, którzy muszą wysyłać pliki JPK_VAT
  • dane za 2027 rok dla pozostałych podatników CIT.

Co prawda, nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, ale po raz pierwszy plik JPK CIT będzie wysyłany dopiero po zakończeniu roku obrotowego. Termin na wysyłkę tego pliku jest połączony z terminem na złożenie deklaracji CIT-8. Oznacza to, że po raz pierwszy dane do Ministerstwa Finansów najwięksi podatnicy CIT będą musieli przesyłać w terminie do 31 marca 2026 roku.

W przypadku największych podatników CIT u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będą musieli złożyć JPK CIT za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 roku. Analogiczna sytuacja jest w wypadku podatników CIT wysyłających pliki JPK_VAT, którzy stosują rok obrotowy inny niż kalendarzowy. Tacy podatnicy będą po raz pierwszy wysyłać JPK CIT za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 roku.

Co powinien zawierać plik JPK CIT?

Plik JPK CIT opiera się na strukturze pliku JPK_KR. Został on jednak dostosowany do specyfiki podatników CIT. W związku z tym nowy obowiązek polega tak naprawdę na przekazywaniu danych zawartych w księgach rachunkowych podatnika.
Co prawda do tej pory organy skarbowe mogły zwrócić się do przedsiębiorcy z żądaniem przesłania ksiąg rachunkowych w postaci pliku JPK_KR. Jednak zgodnie z nowymi przepisami będzie to obligatoryjne dla wszystkich podatników CIT.
Oprócz danych, które standardowo zawarte są w księgach rachunkowych, nowe pliki JPK CIT muszą zawierać następujące informacje:

  • NIP kontrahenta,
  • Numer identyfikacyjny KSeF,
  • Urzędowe znaczniki kont rachunkowych,
  • Wysokość różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym,
  • Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

NIP kontrahenta trzeba raportować tylko wtedy, gdy kontrahent posiada taki numer. Nie będzie to więc dotyczyło sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podmiotów zagranicznych, które nie posiadają siedziby czy oddziału w Polsce.
Numer identyfikacyjny faktur z Krajowego Systemu e-Faktur będzie musiał być umieszczany w pliku JPK CIT dopiero wtedy, gdy KSeF stanie się obowiązkowy.

Czy zmieni się obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych podatników CIT

Chociaż w przypadku największych podatników CIT pierwsze obowiązkowe pliki JPK_CIT będą wysyłane dopiero w 2026 r. to warto już dzisiaj przygotować się na nadchodzące zmiany. W tym celu należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu do organów skarbowych o dodatkowe dane wymagane przez nowelizację ustawy o CIT.

Należy też pamiętać, że w przypadku podatników CIT opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, konieczne jest podawanie wysokości i rodzaju dochodów podlegającego opodatkowaniu.
Z tego względu dobrze jest już teraz zadbać o wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dodatkowych danych. Z pewnością ułatwi to terminową wysyłkę pliku JPK CIT.