Wpisz wyrażenie

Pełna księgowość

Profesjonalne usługi księgowe

Nasze biuro rachunkowe prowadzi także pełną księgowość dla firm i spółek. Pełna księgowość, to najbardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej. Jakie korzyści wynikają z prowadzenia pełnej księgowości?

  • pełna kontrola nad wydatkami w przedsiębiorstwie
  • ochrona przed niewypłacalnością
  • kompleksowa wiedza na temat kondycji finansowej firmy bądź spółki

Przepisy dotyczące prowadzenia tego typu usług księgowych reguluje USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Prowadzenie pełnej księgowości obejmuje między innymi:

  • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie wyszczególnianych operacji gospodarczych
  • przeprowadzanie inwentaryzacji datowanej na ostatni dzień każdego roku obrotowego
  • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego nie rzadziej niż na dzień bilansowy
  • Sprawozdania finansowe sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.