Wpisz wyrażenie

Składka zdrowotna – Polski Ład

Składka zdrowotna – Polski Ład

W 2022 r. zgodnie ze zmianami pakietu ustaw zwanym Polski Ład radykalnie zmieniają się zasady naliczania i opłacania składki zdrowotnej.

Zasady opłacania składki zdrowotnej będą uzależnione od formy opodatkowania.

 

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.

Karta podatkowa –  9% podstawy wymiaru, którą stanowi wynagrodzenie minimalne 3 010 zł tj. 270,90zł

Ryczałt od przychodów – 9% podstawy wymiaru, gdzie:

– przychód do 60 000 zł – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału  ok 300 zł

– przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału  ok 500 zł

– przychody powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ok. 900 zł

Przekroczenie progu przychodów w trakcie roku wiąże się z koniecznością dopłaty wyższej składki od początku roku. Dopłatę różnicy w składce zdrowotnej należy dokonać w terminie zeznania rocznego PIT28

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał nie jest jeszcze znana, więc kwoty są przybliżone.

Zasady ogólne (skala podatkowa) – 9% podstawy wymiaru, którą stanowi dochód z działalności. Obowiązywała będzie składka minimalna (9% wynagrodzenie minimalnego) tj. 270,90 zł Jeżeli z kalkulacji składki, na podstawie osiągniętego dochodu, składka nie wyjdzie lub wyjdzie na niższym poziomie niż 270,90 zł, wówczas do zapłaty jest kwota 270,90 zł

 

Podatek liniowy – 4,9% podstawy wymiaru, którą stanowi dochód z działalności. Obowiązywała będzie składka minimalna (9% wynagrodzenie minimalnego) tj. 270,90 zł Jeżeli z kalkulacji składki, na podstawie osiągniętego dochodu, składka nie wyjdzie lub wyjdzie na niższym poziomie niż 270,90 zł, wówczas do zapłaty jest kwota 270,90 zł

Osoby współpracujące – 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału  ok 500 zł

Wolne zwody, twórcy i artyści – – 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału  ok 500 zł

Składka zdrowotna za styczeń 2022r. będzie płacona:

– na podstawie obowiązujących zasad na rok 2021 – dla firm opodatkowanych podatkiem liniowym lub skalą podatkową

– na podstawie nowych zasad – dla przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przy kilku tytułach do ubezpieczenia zdrowotnego, składka zdrowotna z każdego tytułu opłacana jest na powyższych zasadach ( w zależności od formy opodatkowania każdej działalności).

 

 

Składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku.

 

Termin opłacania składek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą została ustalony na 20 –go dzień następnego miesiąca.

Po zakończonym roku konieczne będzie dokonanie swoistego rodzaju rozliczenia rocznego w ZUS. Jeżeli w ujęciu rocznym wystąpi nadpłata w opłaconych składkach będzie można otrzymać ich zwrot ale trzeba będzie złożyć dodatkowy wniosek o zwrot. Na wniosek o zwrot jest tylko 30 dni od daty złożenia rocznego rozliczenia.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.