Wpisz wyrażenie

Podatek dochodowy w działalności gospodarczej- Polski Ład

Podatek dochodowy w działalności gospodarczej- Polski Ład

Od dnia 01.01.2022 r. wchodzi wiele zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego
Od 01.01.2021 r. kwota wolna od podatku w wysokości 30.000,00 zł zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według skali podatkowej.
Podniesiony zostanie również II próg podatkowy z 85.528 zł na 120.000,00 zł rocznie. Oznacza to, że stawka 17% będzie obowiązywać przy dochodach do 120.000,00 zł rocznie a 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej tej kwoty.

Zmiana stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Zmianie uległy niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych np.
usługi IT (programowanie, doradztwo, zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, wydawanie gier i oprogramowania) z 15 % na 12%
usługi architektoniczne i inżynierskie, projektowania specjalistycznego, badania i analizy techniczne – z 17%/15% na 14%
usługi opieki zdrowotnej (PKWIU 86) – z 17%/15% na 14%

Ulga dla klasy średniej
Jest to nowa ulga, z której będą mogli skorzystać podatnicy którzy są zatrudnieni na umowę o pracę lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) którzy osiągnęli przychody roczne w przedziale od 68.412,00 zł do 133.692,00 zł
Podstawa do wyliczenia ulgi będzie wartość przychodu podatnika (w przypadku umowy o prace będzie to kwota brutto).
Będzie ona wyliczana wg specjalnego wzoru (kwota przychodu brutto oraz wysokość przysługującej ulgi):
do 68.411,99 zł  – nie przysługuje
od 68.412,00 zł do 102 588 zł – (przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
od 102.588,01 zł do 133.692,00 zł – (przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
od 133.692,01 zł  – nie przysługuje
W uproszczeniu sumujemy przychody ze stosunku pracy i dochody z jdg.
Kwota wyliczona wg wzoru pomniejsza wysokość podstawy opodatkowania dla celów ustalenia podatku dochodowego.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.