Wpisz wyrażenie

Od 1 lipca 2023 zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Od 1 lipca 2023 zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca br. planowane jest zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonego 12 maja 2022 roku w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Poniższa zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który opublikowano 2 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało istotne skutki zarówno dla zatrudnionych jak i pracodawców. Przestaną obowiązywać specjalne przepiscy dotyczace m.in. okresowych badań lekarskich, urlopów, odpraw, szkoleń bhp.

Udzielanie zaległych urlopów przez pracodawców

Podczas obowiązywania przepisów covidowych pracodawca mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w wybranym przez siebie terminie, nieuzgodnionym wcześniej w zakładowym planie urlopów (dotyczy urlopu niewykorzystanego z poprzedniego roku). W efekcie, od 1 lipca znów będą obowiązywać zasady sprzed pandemii. Pracodawca ma więc ustalać termin urlopów z pracownikiem. Nadal obowiązuje termin na niewykorzystany urlop, zatrudniony musi wykorzystać zaległy wypoczynek najpóźniej do końca września następnego roku.

Zaległe badania lekarskie do wykonania

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje przywrócenie obowiązku kierowania pracowników na okresowe badania medycyny pracy. Od 1 lipca br. obowiązek ten zostanie ponownie wprowadzony, z zachowaniem 180 dni okresu przejściowego. W ciągu tego czasu pracownicy, którzy nie posiadają aktualnych badań okresowych, powinni je wykonać.

Zaległe szkolenia bhp do zrealizowania

Na czas pandemii firmy nie musiały przeprowadzać okresowych szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ważność wstępnych i okresowych szkoleń bhp, która upływa:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia zakończenia tych stanów,

została wydłużona do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z dniem 1 lipca 2023 r., szkolenia zachowają ważność do 30 sierpnia 2023 r.

 

Przywrócenie regulacji dotyczących odpraw pracowniczych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego część firm, które odnotowały odpowiedni spadek obrotów gospodarczych lub wzrost obciążeń funduszu płac mogły skorzystać z ustawowego ograniczenia wysokości odprawy lub odszkodowania wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Jego wysokość nie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2023 r. limit wysokości odprawy w firmach dotkniętych spowolnieniem w związku z COVID-19 będzie więc taki sam jak w innych przedsiębiorstwach. Świadczenie nie będzie mogło przekroczyć 15-krotności najniższej pensji (czyli 52 350 zł w I półroczu 2023 r.).