Wpisz wyrażenie

Nowy wzór świadectwa pracy

Nowy wzór świadectwa pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 28 marca 2023 r. przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy. Projekt rozporządzenia niesie w treści załącznika nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące:

  • wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w danym roku kalendarzowym maksymalnie 2 dni lub 16 godzin),
  • wykorzystania przez pracownika urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (maksymalnie 5 dni w roku),
  • liczby dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (maksymalnie do 24 dni w roku).

Zamieszczenie tych informacji w świadectwie pracy ma na celu pomóc ustalić wymiar tych uprawnień dla pracownika kolejnemu pracodawcy, który będzie zatrudniał go w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.