Wpisz wyrażenie

Cennik

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Naszym cennikiem

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Płatnik Vat
 • 150,00 zł. - do 20 dokumentów
 • 220,00 zł. - od 21 do 40 dokumentów
 • 270,00 zł. - od 41 do 60 dokumentów
 • 370,00 zł. - od 61 do 100 dokumentów
 • 480,00 zł. - od 101 do 150 dokumentów
 • 630,00 zł. - od 151 do 200 dokumentów
Podatnik zwolniony z Vat
 • 120,00 zł. - do 20 dokumentów,
 • 190,00 zł. - od 21 do 40 dokumentów
 • 240,00 zł. - od 41 do 60 dokumentów
 • 280,00 zł. - od 61 do 100 dokumentów
 • 380,00 zł. - od 101 do 150 dokumentów
 • 480,00 zł. - od 151 do 200 dokumentów

Księgi Rachunkowe

Płatnik Vat
 • 500,00 zł. - do 20 dokumentów
 • 700,00 zł. - od 21 do 50 dokumentów
 • 900,00 zł. - od 51 do 100 dokumentów
 • 1100,00 zł. - od 101 do 150 dokumentów
Płatnik zwolniony z Vat
 • 450,00 zł. - do 20 dokumentów
 • 650,00 zł. - od 21 do 50 dokumentów
 • 850,00 zł. - od 51 do 100 dokumentów
 • 1000,00 zł. - od 101 do 150 dokumentów

Ryczałt ewidencjonowany

Płatnik Vat
 • 120,00 zł – do 20 dokumentów
 • 180,00 zł – do 30 dokumentów
 • 220,00 zł - od 31 do 50 dokumentów
 • 260,00 zł - od 51 do 60 dokumentów
 • 300,00 zł - od 61 do 100 dokumentów
 • 400,00 zł - od 101 do 150 dokumentów
 • 500,00 zł - od 151 do 200 dokumentów
Płatnik zwolniony z Vat
 • 100,00 zł – do 20 dokumentów
 • 150,00 zł – do 30 dokumentów
 • 190,00 zł - od 31 do 50 dokumentów
 • 230,00 zł - od 51 do 60 dokumentów
 • 270,00 zł - od 61 do 100 dokumentów
 • 370,00 zł - od 101 do 150 dokumentów
 • 470,00 zł - od 151 do 200 dokumentów

powyżej 200 dokumentów każdy dokument 3 zł. – KpiR, Ryczałt ewidencjonowany

powyżej 150 dokumentów każdy dokument 5 zł. – Księgi Rachunkowe

35,00 . za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracownika na umowę o pracę,

25,00 zł. za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej.

Ceny podane są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom.

Jeśli zainteresowała Państwa Nasza oferta to zachęcamy do kontaktu z Nami!

KONTAKT