Wpisz wyrażenie

Doradztwo podatkowe

Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa podatkowego

Zachęcamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie podatków oraz obowiązującego prawa.

Co obejmuje doradztwo podatkowe

  • udzielanie porad, wyjaśnień na temat zakresu obowiązujących praw podatkowych oraz celnych,
  • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników deklaracji podatkowych oraz zeznań lub pomoc w tym zakresie
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach związanych z obowiązującym prawem podatkowym.

Zapewniamy pełną poufność

Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług doradztwa podatkowego, jak każdy doradca podatkowy jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi zapoznaliśmy się w trakcie trwania współpracy.

Deklaracje podatkowe – pomoc w sporządzaniu deklaracji

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu deklaracji podatkowej? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Na podstawie dostarczonych dokumentów, szybko i profesjonalnie sporządzimy za ciebie wymaganą deklarację.